Sjokkbølgebehandling ESTW


Sjokkbølgebehandling har vist seg å ha oppnådd oppsiktsvekkende gode resultater på kort tid. Sjokkbølger brukes fortrinnsvis mot kroniske indikasjoner hvor det påviselig har skjedd endringer i vevets karakter etter lengre tid med smerte og betennelser.


Torvet Fysioterapi kan tilby behandlinger med sjokkbølger ESTW som det nyeste alternativ innen behandlingsteknikker i fysikalsk medisin Sjokkbølgebehandling har vist seg å ha oppnådd oppsiktsvekkende gode resultater på kort tid.
Sjokkbølger brukes fortrinnsvis mot kroniske indikasjoner hvor det påviselig har skjedd endringer i vevets karakter etter lengre tid med smerte og betennelser.

Sjokkbølger ble i sin tid utledet fra knusing av nyresten og modifisert til bruk innenfor fysikalsk medisin til bruk mot kalkavleiringer i muskel/ senevev. I senere tid har det blitt utviklet forbedrede modeller som også har effekt mot mindre avleiringer i og rundt ledd.
Torvet Fysioterapi har siden 2006 benyttet sjokkbølger til å behandle en rekke ulike og tidels vanskelige kroniske tilstander hvor andre mer tradisjonelle behandlingsopplegg ikke har hatt effekt Metoden har vist raske forbedringer og behov for færre konsultasjoner enn det som er normalt.
Ut ifra disse erfaringer og ekspertise kan metoden i tillegg fremstå i noen tilfeller som et fullgodt alternativ til kortisoninjeksjoner og kirurgiske inngrep.
Metoden kan benyttes isolert eller i kombinasjon med laser eller i etterkant med medisinsk treningsterapi

Apparatet produserer lydbølger med en ultrahøy frekvens. Disse igangsettes elektrisk og gir følgende en rask og dyp inntrengende effekt i vevet. styrken på strålen og fokus på feltet som behandles bestemmes eksakt på forhånd Det avgjørende er at korrekt diagnose stilles helst ut ifra RTG, MR eller ultralyd – skanning.
Intensiteten og antall sjokkbølger bestemmes ut ifra pasientens tilstand og toleranse og underveis i behandlingen oppleves en moderat stikkende følelse oppstår.
Erfaringer har vist at ca. 70 % av alle indikasjoner behandlet med sjokkbølge har positiv effekt..
Etter behandlingen kjenners ingen smerte og kan til og med oppleve en spontan forbedring.
Normalt kommer en forbedring gradvis og opplever å være symptomfri etter 7- 10 dager, men en bedring kan i noen tilfeller komme senere. Det et vanlig å gjenta behandlingene med 1 ukes intervall 4-5 ganger for å skape nytt vev i et stort område.

I forbindelse med behandling av kroniske indikasjoner med kalkavleiringer vil sjokkbølgene sprenge i stykker kalken og bli pulverisert. Dette medfører at en analog akutt skadetilstand oppstår. Samtidig har sjokkbølgende en stimulerende effekt på vevets egne biologiske regenerasjonsprosesser.

Spesielle behandlingsindikasjoner er:
– Hælsporer /plantar facitter
– Akillessene tendinitter
– Menisk forkalkninger/Kneindikasjoner
– Musearm
– Kalkskulder
– Forkalkninger ledd


Kortbølge/Diatermi

Torvet Fysioterapi benytter kortbølgebehandling/diatermi som behandlingsopplegg hvor hensikten er å påvirke de dype vevsstrukturer i muskel/skjelett. Dette tar utgangspunkt i å nyttiggjøre seg det elektromagnetiske felts egenskap til å produsere dyp varme som er med på øke elastisiteten i muskulaturen, bedre blodtilstrømningen og dempe smertene og fremme regenerasjon av ulike typer vev.

Elektromagnetiske kortbølger med en kontinuerlig feltstyrke ble tidligere meget brukt innen fysioterapien pga. disse egenskapene som ga en meget sterk varmeeffekt.

Det benyttes derfor i dag hovedsakelig forbedrede og videreutviklede kortbølgeapparater med pulsede egenskaper.

Et pulset felt menes at feltstyrken stykkes opp i korte biter med meget korte tidsintervaller, hvilket gjør behandling av enda dypere strukturer mulig og mer behagelig enn tidligere, ettersom vevet unngår å bli overopphetet og skadet.

Torvet Fysioterapi har lang erfaring i bruk av pulsede kortbølgeapparater i sin praksis. Kun de nyeste modeller anvendes hvor behandlingsdosen for ulike problemstillinger er programmert inn og sikrer at den aktuelle plage som behandles får riktig dose.
Kortbølgebehandling benyttes ved bløtdelsskader i ligamenter, sener og muskler til å dempe inflammasjonen, og til å påvirke brusken i ledd til å forbedre sine egenskaper.
Det er også påvist at bruk av kortbølgebehandling kan gi mindre arrvev etter skader, forkorter tilhelingsforløpet av frakturer og fremme regenerasjon av flere vevstyper

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk bruker meget kortbølgebehandling i kombinasjon med andre behandlingsformer, og er godt egnet til å tøye opp stive og forkortede sener og leddbånd både post operativt og forut for øvelsesbehandling.

Gode behandlingsindikasjoner:

– Sirkulasjonsfremmende effekter i ledd
– Stimulerende effekt av blodtilførsel i muskulatur
– Temperaturøkning i vevet
– Oppmykning før tøyning og strekk behandling
– Betennelsesdempende virkning


Elektroterapi behandling

Torvet Fysioterapi benytter ulike former for elektroterapi til å behandle ulikke plager i muskel/skjelett og i nervesystemet.
Strømbehandling har blitt brukt i årtier innen fysioterapien.
Hovedeffektene omfatter stimulering av perifere nerver og påvirkninger av vev som muskler, sener og blodkar. Likeledes gir strømbehandling øket evne til å tåle smerter for derved øke pasientenes fysiske aktivitetsnivå.

Behandlinger med TENS-strøm gir en smertelindrende effekt ved kontinuerlig bruk. Metoden er mye benyttet i smerteterapi oftest sammen med andre behandlinger som medisiner og akupunktur ved kroniske problemer.
Ved perifere smerter har TENS-strøm gitt gode resultater til å påvirke nervenes sensoriske følsomhet og gi smertelindring.
De mest anvendte strømbehandlingsformer i fysikalsk medisin er interferensstrøm og diadynamisk strøm.
Begge disse brukes mest ved lokale problemstillinger og er meget egnet til å påvirke vevets spesifikke egenskaper.
Intrerferensstrøm og elektrisk muskelstimulering har i første rekke egenskaper som stimulerer øket blodsirkulasjonen i muskulaturen ved å skape kontinuerlige muskelsammentrekninger. Strømbehandlingen er også med på å motvirke atrofi av muskulaturen ved sykdom og skader som medfører immobilisering eller denervasjon og dermed å opprettholde muskelvolumet

Diadynamisk strømbehandling har en god effekt på sirkulasjon ved akutte problemstilinger ved å motvirke til dannelse av ødemer, og til å redusere smerter ved mobilisering og opptrening.
Interferensstrøm er meget egnet til å påvirke mer kroniske problemstilinger rundt ledd og mer omfattende utbredte problemer i muskulaturen.
Kombinasjon med kortbølger har ofte meget gode stimulerende effekter ved slitasje-
forandringer i de store ledd som kne og skulder.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler som kan inneholde sporingsinformasjon om besøkende. Ved å fortsette å bla gjennom dette nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler.