Fysioterapi


Legger vekt på teknikker hvor direkte berøring og kontakt av pasienten benyttes. Dette omfatter ulike massasjetekniker, tøyninger, manipulasjoner og triggerpunktbehandling. Hensikten er å stimulere kroppens egne evner til å ta del i en reparasjonsprosess og /eller forbedre sitt funksjonsnivå.


Behandlingstiltak som utøves av en autorisert terapeut med bakgrunn i fysikalsk medisin.
Dette innebærer at terapeuten har en offentlig godkjent utdannelse til å foreta en fysikalsk undersøkelse av pasienter med plager i muskel /skjelett for deretter å iverksette ulike tiltak for å behandle de spesifikke funn som er relevante for pasientens plager.

Torvet Fysioterapi legger stor vekt på å kunne benytte seg av et bredt spekter av ulike teknikker både innenfor de tradisjonelle som de mer moderne behandlings områder, og ser samtidig nødvendigheten av å forstå pasientenes ønsker og behov.

Om bruk av ytre stimuli eller treningsopplegg velges avhenger av den kliniske diagnosen og funn. Og av klinisk erfaring.

Torvet Fysioterapi prioriterer sterkt å legge vekt på teknikker hvor direkte berøring og kontakt av pasienten benyttes.
Dette omfatter ulike massasjeteknikker, tøyninger, manipulasjoner og triggerpunktbehandling.

Tiltakene har til hensikt å stimulere kroppens egne evner til å ta del i en reparasjonsprosess og /eller forbedre sitt funksjonsnivå.
Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk benytter i tillegg til manuelle teknikker ulike tekniske apparater til å forsterke effekten av behandlingen eller komplimentere denne.- se mer om teknikker

Medisinsk Laser og Elektroterapi har vist seg å være mest effektivt til bruk ved akutte og smertefulle problemstillinger.
Kortbølge og Diatermi har god virkning for å oppnå varme og sirkulasjon i dypere vev og i ledd.
Radial Sjokkbølgebehandling er det absolutt nyeste behandlingsalternativet. Dette apparatet har en særdeles god egenskap ved en rekke kroniske problemstillinger som det tidligere var utenkelig å kurere ned tradisjonelle tiltak. Det unike er at det er i stand til å slå i stykker gamle arr og forkaklninger og sette i gang en ny reparasjonsprosess

Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk tilbyr Medisinsk Treningsterapi som behandlingsopplegg enten som eneste behandlingsform eller som et supplement til andre behandlinger. Dette konseptet er basert på en belastningsgrad der pasienten trener funksjonelt med apparatur uten å ha smerter.
Dette er en absolutt forutsetning for at treningen skal ha en forventet effekt.
Trening er et viktig element innen fysikalsk medisin og inkluderes i et behandlingsopplegg.
Torvet Fysioterapi og Akupunkturklinikk setter opp et veiledet databasert treningsopplegg ut i fra det individuelle funkjsonsnivået som evalueres fortløpende – se mer om medisinsk treningsterapi.


Medisinsk treningsterapi

Grunnlaget for medisinsk trenings terapi bygger på prinsippet om at en del plager trenger å rehabiliteres gjennom øvelses-behandling. Sentralt i dette konseptet er at treningen er dosert med en belastning hvor en unngår å provosere frem smerter og overbelastning i ledd og muskulatur. Det legges stor vekt på at øvelsene gjennomføres med lav belastning med mange repetisjoner
Det er helt avgjørende at pas. ikke kjenner smerter underveis og etterpå, siden smerter er et forvarsel om skader på sene/ muskulatur.
Likeledes må en være varsom med mengden av smertestillende og kortison siden dette maskerer tilstanden og kan medføre uheldige konsekvenser i etterkant.

De fleste pasienter kan før eller siden benytte seg av medisinsk treningsterapi i behandlingen,
alene eller i kombinasjon med andre metoder.
Pasienter Det avgjørende er hva slags lidelse det angår og i hvilken fase den befinner seg i.

Pasienter med skader eller mer kroniske problemstillinger kan mange ganger ha nytte av dette med akutte eller kortvarige plager har ofte nytte av andre behandlingsopplegg.

I utgangspunkter benyttes spesielle apparater utvillet til dette formål eller løse vekter, men kan også kombineres med andre enkle treningsprinsipper.
Ikke uvanlig er å utføre øvelser fra pilates og yoga parallelt.

Det settes opp et treningsopplegg bestemt ut i fra pasientens sykehistorie og kliniske funn basset lavdoserte prinsipper ut i fra pasientens fysiske forutsetninger. Hensikten er å stimulere muskler og sener til å tolerere belastninger slik at bevegelig og styrke kan forbedres.
I begynnelsen blir pasienten veiledet aktivt av terapeut slik at øvelsene utføres korrekt, og evalueres fortløpende. Øvelsene uføres langsomt og kontrollert Etter hvert som pasienten blir bedre fornyes programmet. Etter hvert vil pas. gjennomføre opplegget selvstendig og evt. videreføres på et treningsstudio.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler som kan inneholde sporingsinformasjon om besøkende. Ved å fortsette å bla gjennom dette nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler.