Akupunktur


Benyttes som behandling av en rekke sykdommer, og kan kombineres med fysioterapi ved muskel og skjelettplager. Sammenhengen mellom ytre og indre forhold hos individ og forstyrrelsen i balansen resulterer i sykdom. Behandlingen tar sikte på å gjenopprette likevekten i kroppens miljø.


Torvet Fysioterapi benytter akupunktur som alternativ behandling av en rekke sykdommer og kan kombineres med fysioterapi ved muskel og skjelettplager.

Det gjøres distinksjon mellom klassisk kinesisk akupunktur og intramuskulær stimulering.

Klassisk akupunktur tar utgangspunkt i kinesisk tradisjonell medisin uti fra deres bestemte kriterier om diagnose og behandlingsstrategi.

Det legges stor vekt på se sammenhengen mellom ytre og indre forhold hos individ og hvorledes forstyrrelse i balansen mellom dette resulterer i sykdom.
Uti fra dette tar behandlingen sikte på å gjenopprette likevekten i kroppens miljø.
Forut for behandlingen er pulsbildet avgjørende for valg blant ca. 400 ulike akupunkturpunkter spredt over hele kroppen.

Til dette anvendes spesielle nåler av ulik lengde og tykkelse. Det benyttes fra 3-15 nåler ved hver behandling som stikkes inn til riktig dybde og innstikksretning og blir stående inne i ca20- 40 min Pas vil som regel oppleve nålepenetreringen som lite smertefull, og vil sjelden ha smerter mens nålene står inne.

Ved hvert punkt oppleves en egen dybdefølelse som benevnes De Qi som er en reaksjon på at energien «Chi» i akupunkturlinjene aktiveres og beveger seg.
Nålene kan med ulike intervaller beveges for å aktivisere energistrømmen i punktet. Effekten kan også i forsterket grad stimuleres med varme eller strøm på nålene.

Akupunkturbehandling kan uti fra tradisjonell tekning benyttes ved alle former for sykdom og lidelser men har størst virkning ved akutte og mer aktive problemstillinger hvor effektene kan oppnås forholdsvis raskt Ved mer kroniske problemstillinger er det tyngre å påvirke energistrømmen fordi enkelte av organene i kroppen som sammen skaper totalenergien er i underskudd og mangler evne til å forflytte denne.

Torvet Fysioterapi kan i tillegg tilby muskulær stimulering IMS hvor en benytter nåler til å behandle smerter i muskulaturen.
Formålet er å få muskulaturen til å dempe sammentrekningen som presser på og irriterer nerven Det hypersensible området vil dempes og sammentrekningen i muskelen vil avta. Når nålen treffer den forkortrede muskelen gir dette en følelse av krampe. Følelsen beskrives som god og etterfølges av smertelindring, avspenning og varme.

Effekten av IMS er gradvis tilheling over en periode på omlag 21 dager
Behandling gis regelmessig for at muskulaturen skal oppnå avspenning. Antall behandlinger varighet av sykdomstilstand hvor mye arrvev det er tilstede og kroppens fysiologiske tilstand.
Ved akutte smerter kan virkning oppnås ganske raskt.
Metoden er effektiv ved behandling av kroniske smerter i nakke, rygg, tennisalbue/musearm whiplash, skuldersmerter etc.

Det kan også være hensiktsmessig å kombinere klassisk akupunktur og IMS ved en del sammensatte kroniske problemstillinger hvor en behandler både det lokale og globale spekter ved problemstillingen.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler som kan inneholde sporingsinformasjon om besøkende. Ved å fortsette å bla gjennom dette nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler.