21. november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNE

Slitasjegikt- Gonartrosis

Slitasjegikt i kne som kjennetegnes av ulike stadier med slitasje av brusken i leddet. Kjennetegnene er først og fremst smerter i kneet ved belastninger og etter hvert også i hvile. Slitasjegikt har årsak i overbelastninger av kneleddet over en lengre tid hvor viktige faktorer er mye stående stillinger over lengre tid, tunge arbeidsbelastninger. Ikke sjelden skyldes overvekt en avgjørende rolle. Hos andre kan idrettslige aktiviteter være årsaken hvor knærne utettes for styrke belastninger. Gamle skader på leddflatene eller leddbånd rundt knærne kan på lengre sikt bli medvikende til utviklingen av artrose. Det viktigste symptomet ved artrose er smerte. Årsaken til dette er betennelse i leddbrusken(synovitt), irritasjon av nervene i benvevet og muskelsmerter. Smerten kan utvikle seg fra lett sårhet og verking ved belastning til sterke smerter under avlastning dag som natt.
 
Det neste symptom er tap av bevegelsesutslag når leddbrusken slites og leddet mister sin smidighet. Til slutt blir benets overflate uregelmessig og stivhet oppstår. Dette fører igjen til at musklene som går fra hoften og ned til kneet blir svakere og resulterer i et generelt tap av styrke og bevelighet. Aktivitet med avlastet belastning for å stimulere ledd og styrke belastende muskulatur rundt leddet er nødvendig fot å motvirke ytterligere utvikling av artrosen. Operasjon er siste løsning ved langtkommet artrose.
 
Meniskskader

Menisken er en bruskplate som består av en indre og ytre del. Menisken består av fiberelastisk brusk som har til formål å dempe støt og trykk på kneleddet og virker stabiliserende på leddet. De fleste skadene som opptrer på menisken skyldes brå og uforutsette bevegelser på kneleddet.Mest utsatt er menisken for stress hvor det skjer en kompresjon og vridning på en gang. I de mer alvorlige skader oppstår skader på menisk i samband med korsbåndskader. Hos eldre mennesker er brusken degenerert og mer ømfintlig og er dermed utsatt for skader ved lette belastninger som enkle vridninger på kneet, knebøy, eller løping. Disse skadene opptrer som oftest sammen med andre slitasjeplager i kneet. 
 
Korsbåndskader

Korsbånd består av 2 ligamenter som binder lårbenet sammen med leggbenet Det fremre og det bakre. Som går i hver sin retning og krysser hverandre midt i kneet. Det fremre er det kraftigste som hindrer at leggen sklir forover og roterer på lårbenet og derved holder kneet stabilt under bøyinger. De fleste skader oppstår ved brå vridninger av kneet eller slag på utsiden av kneet med foten i bakken. Vanlig hos aktive idrettsutøvere som er utsatt for kraftige traumer på kneleddet.. Det er som regel umulig å fortsette med de samme aktive bevegelser av kneet rett etterpå. Det kan oppstå smerter dersom også andre strukturer i kneet er skadet. Andre ganger ved isolerte skader av korsbånd kan smertene være fraværende. Hevelser oppstår ganske fort, men etter en tid vil man kunne bevege seg lett og kunne gjøre enkle øvelser. Imidlertid er man ikke i stand til å utføre sportslige aktiviteter ettersom kneet har mistet sin stabilitet og har lett for å gi efter og gli ut av stilling.
 
 
Fremre korsbåndskader bør hos en ung person bør opereres. Dette bør skje når kneet har fått tilbake bevegeligheten og hevelsen er forsvunnet, vanligvis 6-8 uker etter skaden. I mellomtiden bør det utøves aktiv stabiliserende trening. Og bevegelighet. En korsbåndskade som blir stabilisert tidlig har en god prognose. Dersom stabilisering ikke oppnås og en forsetter med aktiv idrett vil 70% få degenerative forandringer etter 10 år. de fleste vil oppleve stadige utglidninger og slark i leddet og må før eller siden opereres for å oppnå tilfredsstillende stabilitet i leddet. 
 
Patellofemoralt Smertesyndrom
 
Patellofemoralt smertesyndrom er betegnelsen på en tilstand som medfører smerter på fremsiden av kneet. Årsaken er ofte sammensatt av flere problemstillinger ettersom kneets mange strukturer griper inni hverandre.
Smertene kjennetegnes veg dype gnagende smerter rundt kneskålen. Det kan ofte by på problemer å diagnostisere eksakt hvor smertene sitter og hva som er årsaken til disse. Plagene er mest fremtredende ved trappegang, bøye seg ned på kne og sitte med krokete knær over en lengre periode.
 
Mb Slatter

Skaden skyldes en forstyrrelse i vekstsonen i tuberositas tibialis eller distalt på patella. Oppstår ved overbelastende trening hos barn og unge som oftest ved fotball. og gir smerter ved aktiv bruk av quadriseps. Det forekommer hevelse og ømhet ved palpasjon. Prognosen er god og så godt som alle vokser fra problemet.
 
Jumpers Kne

Betegner en tilstand hvor smertene sitter nederst på kneskålen men kan også sitte andre steder på kneskålen. Tilstanden er hyppigst utbredt blant idrettsutøvere og opptrer under aktiviteter som krever hurtighet med kraftige fraspark. og hopp Smertene oppstår ved fysisk aktivitet ved løp eller gange nedover eller når kneet belastes etter et hopp. Tilstanden kan utvikle seg til en kronisk tilstand over tid med vevsforandringer i knesenens feste  og kan være vanskelig å behandle.
 
Runners Kne

Kjennetegnes ved plager på utsiden av kne og lår med irritasjon av tractus illiotibialis når denne glir over kneets utside over en lengre periode. Dette skaper forøket friksjonsmotstand i senen hvilket medvirker til å utvikle en betennelsesreaksjon både i senen og av slimposen mellom tractus og benet. Tilstanden er mest fremtredende hos langdistanse løpere hvor belastningen går over tid.
 
Slatters

Kjennetegnes ved en betennelsestilstand som skyldes overbelastning av senen mellom kneskål og leggben. Smertene sitter i et av senefestene inn mot vekstsonen til knokkelen. Slatters kan på virke vekstsonen og forstyre lengdeveksten i knokkelen. Slatters er vesentlig utbredt hos barn og ungdom som fremdeles vokser.
 
Bakers Cyste

Ved sykdommer i kneleddet kan trykket av væske i leddet bli så høyt at væsken trenger seg ut i en slimpose i knehasen slik at denne øker kraftig i omfang. Tilstanden oppstår klinisk uten et kjent traume. Bakers Cyste skyldes som regel patologi. Det er smerter og sprengfølelse i knehasen Det kan palperes en tumor på utsiden av kneleddet. Cysten fjernes ved kirurgi.dersom den blir for smertefull.